Poznań

Z Archiwum historyczne PTMA
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

Otwarcie oddziału

Wreszcie najważniejszym momentem w życiu Towarzystwa było utworzenie w dniu 19 listopada 1933 r. Oddziału Poznańskiego. co było w głównej mierze zasługą czi. Zarządu Centralnego Dr. Edwarda Stenza, który był inicjatorem tej placówki. Realizacja dokonała się dzięki wybitnemu poparciu p. prof, Dr. J. Witkowskiego i asystenta Dr. J. Pagaczewskiego.
Urania 1-6/1934, str. 13

Mamy do zanotowania pomyślny fakt, świadczący o stałym, choć powolnym rozwoju naszego T-wa. Oto w Poznaniu powstał Oddział P. T. P. A., powiększając temsamem liczbę oddziałów T -w a do czterech. Do powstania nowej placówki przyczyniła się nietyle liczba członków P. T. P. A. w Poznaniu, których dotychczas było tam niewiele, ile Obserwatorium Astronomiczne Uniw. Pozn., którego personel podjął się zorganizowania oddziału nad Wartą.
Zebranie Konstytucyjne Oddziału Poznańskiego P. T. P. A. odbyło się w Collegium Minus Uniw. Pozn. dnia 19 listopada 1933 r. w obecności około 40 uczestników. Zebranie zagaił delegat Zarządu Centralnego Dr. E. Stenz z Warszawy, informując zebranych o działalności i celach T-wa. Podkreśliwszy, że Poznań wyprzedził pod tym względem dwa inne miasta uniwersyteckie (Kraków i Wilno), mówca wyraża nadzieję, że nowoutworzony Oddział P. T. P. A. ożywi działalność popularyzacyjną w dziedzinie astronomii na terenie Poznania i nawiąże bliższy kontakt pomiędzy miejscowem społeczeństwem a niebem gwiaździstem. Wyraził przytem podziękowanie Prof. J. Witkowskiemu i Dr. J. Pagaezewskiemu za udział w zorganizowaniu Oddziału.
W dalszym ciągu posiedzenia inauguracyjnego, odbytego pod przewodnictwem Dr. Andruszewskiego, został odczytany przez Dr. J. Pagaczewskiego Statut T-wa, poczem odbyły się wybory władz Oddziału. Do tymczasowego Zarządu zostali wybrani: Prof. Józef Witkowski, dyrektor Obserw. Astronom. Uniw. Pozn. jako prezes, oraz pp. Dr. Andruszewski, mgr. F. Koebcke, Z. Mikicki, Dr. J. Pagaczewski, J. Sławski, E. Warmbierówna i W. Wójcikówna - jako członkowie Zarządu. Nadto została wybrana Komisja Rewizyjna.
W drugiej części posiedzenia mgr. F. Koebcke wygłosił odczyt o polskiej ekspedycji astronomicznej na zaćmienie Słońca do Laponii w r. 1927, przyczem został wyświetlony film, ilustrujący poszczególne fazy prac ekspedycji oraz przebieg zaćmienia Słońca, a przygotowany przez Obserwatorium Krakowskie. Po dyskusji przewodniczący zaprosił grono nowych członków do zwiedzenia Obserwatorium Astronomicznego.
W grudniu 1933 r. ukonstytuował się Zarząd Oddziału i przystąpił do prac organizacyjnych. Nowej naszej placówce życzymy na tern miejscu owocnej pracy nad popularyzacją nauki o Niebie.
E.S. Urania 5-8/1933, str. 45-46