Chorzów

Z Archiwum historyczne PTMA
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

Otwarcie oddziału

W dniu 23 marca 1964 roku odbyło się w Śląskim Planetarium i Obserwatorium Astronomicznym w Chorzowie organizacyjne zebranie nowego Oddziału PTMA. Zebrani dokonali wyboru Władz Oddziału oraz określili program działalności. Prezesem Oddziału został Andrzej Kubień, a w skład Zarządu weszli: Henryk Chrupała, Barbara Kapuścik, Jan Palt, Eleonora Piechuta, Zofia Szkudlarek, Elżbieta Tyburska.
Głównym zadaniem nowego Oddziału będzie popularyzacja zadań i celów naszego Towarzystwa wśród licznie odwiedzających Planetarium gości. Sprzyjające działalności popularyzacyjnej warunki - przy wykorzystaniu wyposażenia i pomieszczeń Planetaruium - umożliwiają zorganizowanie różnych form szkolenia dla członków PTMA, tak w dziedzinie obserwacji jak i budowy amatorskich instrumentów.
Działalność w środowisku młodzieżowym, na które powstający Oddział zwraca szczególną uwagę, wyrazi się w zorganizowaniu kilku międzyszkolnych kółek astronomicznych. Dalece przychylne ustosunkowanie się Dyrekcji Planetarium do zamierzeń PTMA znalazło wyraz w zapewnieniu szeroko pojętej pomocy najmłodszemu Oddziałowi n. Towarzystwa.
Urania 5/1964, str. 156, Nowy Oddział PTMA w Chorzowie, A. Słowik