1997

Z Archiwum historyczne PTMA
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

Urania 1/1997, str. 27, Kronika PTMA - Strona WWW PTMA

Rosnąca popularność, a także wzrastająca liczba korzystających z sieci komputerowej INTERNET sprawiła, że i w Polskim Towarzystwie Miłośników Astronomii zaistniała potrzeba posiadania własnej „wizytówki” w tej „Światowej Pajęczynie”. W związku z tą potrzebą autor niniejszej informacji podjął się stworzenia strony WWW dla PTMA. Miejsce na serwerze Internetowym uzyskaliśmy dzięki uprzejmości Obserwatorium Astronomicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Efekt tej pracy zainteresowani mogą obejrzeć pod adresem: http://www.oa.uj.edu.pl/~ptma. Strona ta zawiera informacje o historii PTMA, spis wydawnictw PTMA, adresy Oddziałów terenowych, adresy wszystkich Sekcji, warunki prenumeraty miesięcznika Urania oraz spisy treści dwóch ostatnich numerów.

Wielu czytelników zainteresuje niewątpliwie dział poświęcony działalności Sekcji Obserwatorów Komet. Można tam znaleźć informacje o widzialności i efemerydy aktualnie obserwowanych komet (w tej chwili C/1995 O1 (Hale-Bopp)), a także zapoznać się z treścią wszystkich (jak dotąd) numerów organu SOK - „Komeciarza”, zawierającego szereg danych przydatnych dla każdego obserwatora komet, a także sprawozdania z kolejnych akcji obserwacyjnych SOK. Szerzej został także (z natury rzeczy) opracowany dział poświęcony Oddziałowi Krakowskiemu PTMA.

W związku z powyższym oczekuję na wszelkie uwagi dotyczące formy i zawartości powyższej strony. Jednocześnie proszę o nadsyłanie materiałów przez inne Oddziały PTMA zainteresowane zaprezentowaniem się, oraz przez inne Sekcje PTMA. Wszelkie uwagi proszę przesyłać albo pocztą elektroniczną na adres: ptma@oa.uj.edu.pl, lub pocztą tradycyjną na adres Oddziału Krakowskiego PTMA, ul. Św. Tomasza 30/8, 31-027 Kraków.

Tomasz Sciężor

Urania 11/1997, str. 313-314, Kronika PTMA, XXXVI Walny Zjazd Delegatów Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii

Zgodnie ze statutem Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii, w trzy lata po Jubileuszowym Walnym Zjeździe PTMA w Toruniu w 1994 roku, który w uroczysty sposób upamiętnił siedemdziesięciopięciojecie Towarzystwa, w dniach 27 i 28 września 1997 roku został zorganizowany kolejny, XXXVI Walny Zjazd Delegatów PTMA. Odbył się on w Puławach, gdzie od trzech lat prężnie działa Międzyszkolne Obserwatorium Astronomiczne im. Franciszka Armińskiego zorganizowane i zbudowane staraniem miłośników astronomii zrzeszonych w Puławskim Oddziale PTMA.

W rozdanym uczestnikom Zjazdu Informatorze PTMA i Międzyszkolnego Obserwatorium zatytułowanym Kometa czytamy: „Działalność PTMA w Puławach jest nawiązaniem do tradycji oświatowych miasta z ubiegłego wieku, zwłaszcza do Adama Kazimierza i Adama Jerzego książąt Czartoryskich, którzy uczynili z Puław stolicę nauki i kultury polskiej. Tradycje oświatowe w szerokim znaczeniu obejmują również tradycje astronomiczne, jakkolwiek jedynie śladowo. Zapoczątkowane zostały za czasów Adama Jerzego, ustawieniem granitowego głazu ze specjalną tablicą poświęconą dziełu Kopernika. Niestety, głaz ten «zaginął» w czasie okupacji hitlerowskiej. Na dachu pałacu książąt Czartoryskich istniało prawdopodobnie obserwatorium astronomiczne, o czym mało wiemy. W czasach obecnych w Muzeum Czartoryskich, wśród zbiorów dziewięćdziesięciukilku «czartoryskian», znajduje się kilka pamiątek astronomicznych, co dokumentuje tezę, że Wielkim Mecenasom Puław astronomia nie była obca. Właśnie do tych tradycji w swojej działalności nawiązujemy. Taki też cel legł u podstaw idei zbudowania w Puławach obserwatorium astronomicznego, która to idea zrealizowana została wysiłkiem garstki entuzjastów.” (z tekstu Edwarda Kozaka).

Dobrze się stało, ze reprezentanci miłośników astronomii z całej Polski mogli podziwiać wyniki tych wysiłków i spotkać się z tymi, którym Puławy zawdzięczają dzisiaj powrót również i do astronomicznych tradycji.

Zjazd w Puławach zdominowany był czynnościami statutowymi. Miłym jego początkiem było podjęcie uchwały o nadaniu honorowego członkostwa PTMA Stanisławowi R. Brzostkiewiczowi. Czym zasłużył na to najwyższe wyróżnienie w Towarzystwie czytelnikom Uranii nie trzeba przypominać - niemal w każdym zeszycie naszego pisma można przecież znaleźć tego dowody. Przy okazji przypomnijmy, że oprócz S.R. Brzostkiewicza członkami honorowymi PTMA są jeszcze tylko trzy osoby : Wilhelmina Iwanowska, Józef Smak i Maciej Mazur. Ponadto, podczas uroczystości otwarcia Zjazdu, wielu szczególnie zasłużonym działaczom Towarzystwa wręczone zostały złote i srebrne odznaki oraz dyplomy honorowe PTMA.

Jedynym elementem czysto naukowym Zjazdu był referat dr Krzysztofa Ziółkowskiego zatytułowany „Nowy obraz Układu Słonecznego”. Jego głównym celem było pokazanie, że w świetle najnowszych odkryć należy przyjmować, iż Układ Słoneczny składa się ze Słońca, które obiega 8 wielkich planet (Merkury, Wenus, Ziemia, Mars, Jowisz, Saturn, Uran i Neptun) oraz bardzo dużo małych planet nazywanych najczęściej planetoidami, których tory grupują się przeważnie między orbitami Marsa i Jowisza (w tzw. pasie głównym) oraz poza orbitą Neptuna (w tzw. pasie Kuipera). Pluton, dotychczas traktowany jak dziewiąta planeta Układu Słonecznego, wydaje się dziś być typowym, chociaż być może największym, obiektem pasa Kuipera. W jeszcze większych odległościach okrążają Słońce małe ciała tworzące kolisty obłok Oorta stanowiący prawdopodobnie rezerwuar komet. W przeciwieństwie do potwierdzonego najnowszymi obserwacjami istnienia pasa Kuipera, obecność obłoku Oorta jest ciągle jeszcze tylko hipotezą.

Głównym wątkiem dyskusji na Walnym Zjeździe w Puławach była przyszłość Uranii. Wydaje się, że rozwiała ona obawy związane z połączeniem od przyszłego roku Uranii i Postępów Astronomii. Potencjał ekonomiczny naszego kraju, jak również intelektualny polskiego środowiska astronomicznego, uzasadniają skoncentrowanie wysiłku na tworzeniu jednego, prężnego i dobrego, popularnonaukowego pisma astronomicznego, zaspokajającego potrzeby zarówno licznej rzeszy miłośników astronomii, jak i uczniów, studentów, nauczycieli czy wreszcie profesjonalistów w zakresie astronomii i nauk jej pokrewnych.

Do najważniejszych czynności Walnego Zjazdu należał wybór władz PTMA na nową kadencję. Prezesem Towarzystwa został ponownie dr Jan Mietelski z Krakowa. Przegłosowano ponadto, że skład nowego Zarządu Głównego będzie taki sam jak w poprzedniej kadencji. Tak więc do Prezydium Zarządu, oprócz Prezesa, wchodzą: Henryk Chrupała (Chorzów) i Krzysztof Ziółkowski (Warszawa) jako wiceprezesi, Henryk Brancewicz (Kraków) jako sekretarz, Andrzej Janus (Kraków) jako skarbnik i Leszek Benedyktowicz (Kraków), a członkami Zarządu Głównego są: Mieczysław Borkowski (Łódź), Roman Fangor (Warszawa), Zofia Huppenthal (Toruń), Barbara Maciejowska (Tarnów), Adam Michalec (Kraków), Lucjan Newelski (Warszawa) i Andrzej Owczarek (Jarocin). Również Komisja Rewizyjna pozostała w nie zmienionym składzie: Andrzej Kułak (Kraków) - przewodniczący, Mieczysław Amanowicz (Gorzów Wielkopolski), Karol Brzeziński (Kościerzyna), Włodzimierz Jakubas (Olkusz) i Zofia Witkowska (Kraków).

KI.