1946

Z Archiwum historyczne PTMA
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

Urania 1-2/1946, str. 2, Od redakcji

Po 7-miu latach przerwy, spowodowanej wojną i okupacją, przystępujemy do wznowienia wydawnictwa Uranii, jako czasopisma Polskiego Towarzystwa Przyjaciół Astronomii.
Wydawnictwo stawia sobie na cel, zaspokojenie kulturalnych potrzeb entuzjastów nauki o niebie, współpracę z ciałem pedagogicznym i młodzieżą liceów, w których - według nowego programu Ministerstwa Oświaty - ma być wykładana astronomia, jako osobny przedmiot. Urania ma się stać ośrodkiem skupiającym wszystkich dawnych i nowych członków Polskiego Towarzystwa Przyjaciół Astronomii.
Pragniemy tą drogą zebrać wokół redakcji, rozsianych po całej Polsce zwolenników i przyjaciół wiedzy o niebie, by wskrzesić w najbliższej przyszłości Oddziały Towarzystwa, na razie w Krakowie, potem w Warszawie i, w mirę możności, także w innych większych ośrodkach Polski. Wówczas Urania stanie się z powrotem oficjalnym organem Towarzystwa, obsługującym wszystkie jego Oddziały.
Na tym miejscu wyrażamy podziękowanie Ministerstwu Oświaty, mianowicie: Wydziałowi Oświaty dla Dorosłych oraz Wydziałowi Nauki, które przyszły nam z pomocą finansową, a nawet zachętą w pracy nad wznowieniem wydawnictwa.
Prosimy naszych Czytelników o zgłaszanie swych adresów do Redakcji (Kraków, Ś. Tomasza 30 m. 7, tel. 538-92), celem zorganizowania stałej wysyłki pisma.