1919

Z Archiwum historyczne PTMA
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

Pierwsze wzmianki

Właściwy asumpt dla powstania Towarzystwa stanowiło pojawienie się w roku 1919 komety periodycznej Brorsena-Metcalfa.
Wiadomość o tym podała najpierw prasa codzienna. Obserwacjami tej komety zainteresowali się dwaj uczniowie szkół warszawskich — Stefan Kaliński z gimnazjum Kazimierza Kulwiecia i Stanisław Mrozowski z gimnazjum Ziemi Mazowieckiej.
Za pośrednictwem dra Kępińskiego, który uczył kosmografii w kilku szkołach warszawskich, skontaktowali się oni z Janem Mergentalerem, uczniem gimnazjum im. Mikołaja Reja. Do tego zespołu trzech młodych entuzjastów dołączyło wkrótce dwóch starszych, już po maturze, studentów Uniwersytetu Warszawskiego — Edward Sten z i Antoni Zygmund.
Ta piątka dała początek powstaniu międzyszkolnego Koła Miłośników Astronomii, zawiązanego w dniu 5 października 1919 roku i liczącego pod koniec tego roku kilkunastu członków, wśród nich tylko dwóch pod względem prawnym dorosłych: dr Felicjan Kępiński i zapalony miłośnik astronomii, urzędnik pocztowy Maksymilian Białęcki. Ten ostatni okazał się niestrudzonym organizatorem, posiadał własną lunetę o średnicy obiektywu 96 mm i czas swój dzielił między pracę zawodową i Koło. W dwa lata później, już po formalnym utworzeniu Towarzystwa Miłośników Astronomii, dzięki staraniom p. Białęckiego Towarzystwo uzyskało lokal na poddaszu Szkoły Technicznej Kolejowej przy ulicy Chmielnej 88, gdzie utworzono własne Obserwatorium Astronomiczne, nazwane skromnie Dostrzegalnią.
źródło: Urania 2/1972, str. 39-40

5 października 1919 roku w gimnazjum w Warszawie i Technikum Kolejowym powołano do życia dwie niezależne grupy miłośników astronomii, które przez kolejne dwa lata staną się w pierwszym w Polsce Towarzystwem Astronomicznym.
Warszawskie "Koło Miłośników Astronomii", rozpoczyna wydawać własne litografowane czasopismo: "Uranię" (wyszły 4 zeszyty).

W dniu 5 października 1919 roku kilkunastoosobowa grupa młodzieży za aprobatą władz szkolnych założyła stowarzyszenie o nazwie Koło Miłośników Astronomii. Działalność swą rozpoczęto od organizowania zebrań o charakterze seminaryjnym i wydawania czasopisma Urania. Ze względów formalnoprawnych za datę powstania Towarzystwa uważa się 26 listopada 1921 r., datę pierwszego walnego zebrania członków.

źródło: Urania 4-6/1948, str. 44-46
źródło: Urania 10/1979, str. 289
źródło: Urania 11/1994, str. 290