1964

Z Archiwum historyczne PTMA
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

Urania 5/1964, str. 156, Nowy Oddział PTMA w Chorzowie

W dniu 23 marca br. odbyło się w Sląskim Planetarium i Obserwatorium Astronomicznym w Chorzowie organizacyjne zebranie nowego Oddziału PTMA. Zebrani dokonali wyboru Władz Oddziału oraz określili program działalności. Prezesem Oddziału został Andrzej Kubień, a w skład Zarządu weszli: Henryk Chrupała, Barbara Kapuścik, Jan Palt, Eleonora Piechuta, Zofia Szkudlarek, Elżbieta Tyburska.
Głównym zadaniem nowego Oddziału będzie popularyzacja zadań i celów naszego Towarzystwa wśród licznie odwiedzających Planetarium gości. Sprzyjające działalności popularyzacyjnej warunki - przy wykorzystaniu wyposażenia i pomieszczeń Planetruium - umożliwiają zorganizowanie różnych form szkolenia dla członków PTMA, tak w dziedzinie obserwacji jak i budowy amatorskich instrumentów.
Działalność w środowisku młodzieżowym, na które powstający Oddział zwraca szczególną uwagę, wyrazi się w zorganizowaniu kilku międzyszkolnych kółek astronomicznych.
Dalece przychylne ustosunkowanie się Dyrekcji Planetarium do zamierzeń PTMA znalazło wyraz w zapewnieniu szeroko pojętej pomocy najmłodszemu Oddziałowi n. Towarzystwa.
A Słowik

Powstanie Śląskiego Oddziału PTMA

Oddział PTMA w Chorzowie powstał w marcu 1964 roku. Tworzyli go wtedy wyłącznie pracownicy Planetarium Śląskiego. Z tego Oddziału kandydował 19.04.1964 roku wieloletni późniejszy prezes Zarządu Głównego PTMA, ówczesny dyrektor Planetarium - doc. dr Józef Sałabun. Utworzenie Oddziału Towarzystwa wyłącznie z pracowników Planetarium rzutowało na program działalności oddziału, która w pełni pokrywała się z działalnością samego Planetarium. Od samego początku siedzibą Oddziału jest Planetarium Śląskie.
Pierwszym Prezesem Oddziału wybrano ówczesnego bibliotekarza placówki - kol. Andrzeja Kubienia. Ustąpił on z tego stanowiska w grudniu 1969 roku, po konflikcie z ówczesną dyrekcją Planetarium Śląskiego.