1923

Z Archiwum historyczne PTMA
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

Towarzystwo Miłośników Astronomji.
Konto czekowe P.K.O. No 5885.
Siedziba: Warszawa, Sienna 15. Sekretarjat czynny w poniedziałki, i czwartki od 17 do 18. Podczas lata (od 15.VI — do 15.XI) dyżury członków zarządu są zawieszone; czynności sekreiarjatu prowadzi zastępczo dostrzegalnia.
Dostrzegalnia T-wa, Chmielna 88 (IV piętro). Dostrzegalnia czynna codziennie (prócz dni świątecznych) po zmroku, w wieczory pogodne; dla członków T.M.A. w poniedziałki i piątki, dla publiczności (za drobną opłatą) w pozostałe dni tygodnia.
Bibljoteka, w lokalu dostrzegalni, czynna w poniedziałki i piątki, wieczorem. Administracja „Uranji“ — p. J. Mergentaler, Warszawa, Widok 16 m. 16. Redakcja „Uranji“ — p. Edward Stenz, Warszawa Danilowiczowska 12. Zgłoszenia nowych członków przyjmuje sekretarz T-wa, p. S. Kaliński
(Warszawa, Piękna 30 m. 14, tel. 287-09).
Składki członkowskie wpłacać należy na konto czekowe P. K. O. No 5885.

Dnia 17 maja r. b. odbyło się Nadzw. Og. Zebranie T. M. A, na którem ustalono następujące wysokości rocznych składek członkowskich; czł. koła Młodz. 3 złp., czł. rzeczyw. 4 złp., czł. popier. 16 złp., jednorazowa składka czł. dożyw. 80 złp., Jedn. skł. członka założyciela 100 złp. wpisowe — 1 złp. (Wartość 1 złp. w markach oblicza się wedł. ceny Bonów Złotowych ogłaszanej przez Min. Skarbu). Wszyscy członkowie T-wa otrzymują Uranię bezpłatnie. Członkowie, którzy do d. 17.V.1923 opłacili składki wedł. dawnych norm, dopłacą 2 złp. na koszta Uranji pren. i przes.). Po dniu 17.V. obowiązują nowe normy, obejmujące prenumeratę pisma.

Urania 1/1923 (5), str. 17

Lista członków T. M. A. przyjętych w okresie luty—maj 1923 r.
Czł. dożywotni.
Hr. Gołuchowski Wojciech w Janowie p. Lwowem.
Czł. popierający.
p. Grynszpan Herman, przemysłowiec w Warszawie.

Birukowicz Mik., Różana.
Botner Teodor, naucz. gim. Kalisz.
Brzozowska J. stud. Un. War.
Czemierko Anatol, prac. P. I. M.
Fabrowski J. urzędnik. Lwów.
Firganek K. prof. gim. Stanisławów.
Hartman L, naucz. Dobrzyń.
Kojrański L. naucz. gimn. Łódź.
Lisowski Konst. asyst. P. I. M.
Prof. dr. Maśek Bohumil, dyr. Państw. Obs, Czechosiow. Ondrejov.
Moniak Wł. absol. inż. Lwów.
Morawski Adam, Warszawa.
Morawski Henryk, Warszawa.
Nowicki Zdzisław, Warszawa.
Ostrowtew Walerjan, naucz. gimn. Częstochowa
Probulski Wład. prof. gimn. gimn. Lwów.
dr. Rotszajnowa Zofja naucz. Warszawa.
Siwicki Władysław. Warszawa,
prof. Sykora J. astronom, Praga Czeska.
inż. Szawdyn E. urz. państw.
Szawdyn Wacław, Warszawa.
Ks. Szuchmieiski Fel. Trzebcz, Pom.
Tarwacka Irena, stud Uniw. Warsz.
dr. Tomaszowski Norbert, lek. okr Zabłudów.
Wodopjan Edward, Warszawa.
Zaleski Al. Dyr. Sem. Naucz. Łódź
Zeller Bolesław, urz. P. I. M